Type Institución

Location Barcelona, Barcelona

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona és una corporació de dret públic que presta serveis a les empreses, contribuint a la regeneració del teixit econòmic i a la creació d’ocupació, i consagrant la seva funció de representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació. 

La Cambra de Comerç de Barcelona és una entitat de servei, transversal, dinàmica i amb vocació internacional, on pot resultar molt interessant créixer professionalment. Per aquest motiu tenim la voluntat de reunir col·laboradors compromesos amb l’excel·lència en el servei, alineats amb la visió de la Corporació.

Anualment oferim pràctiques professionals, entre d'altres, a les àrees següents:

- Internacionalització

- Projectes Europeus

- Projectes TIC

La Cambra de Barcelona té presència territorial a la ciutat comtal, així com a dotze poblacions de la seva demarcació. Així mateix, en l’àmbit internacional estableix els canals i acords necessaris per garantir l’acompliment de la funció institucional que té assignada per llei.

En esta web utilizamos tecnologías como cookies propias y de terceros, y procesamos datos personales, como las direcciones IP y los identificadores de cookies, para navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Puede consultar nuestra Política de Cookies aquí.